Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Sabina Skalny, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na Urządzeniach Użytkownika za pomocą Cookies.

 

I. Definicje:

Sabina Skalny, 04-848 Warszawa, ul. Kąkolowa, nr 36a/1, NIP: 9372324703

Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

Serwis - strona internetowa lub aplikacja, za pośrednictwem której Użytkownikowi świadczone są usługi drogą elektroniczną.

Urządzenie - telekomunikacyjne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - podmiot korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 

II. Cookies:

Sabina Skalny informuje, że wykorzystuje pliki typu Cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu.

Stosowane przez Sabina Skalny Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Pliki Cookies pozwalają dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi . Cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Rodzaj i trwałość Cookies wykorzystywanych przez Sabina Skalny zależy od specyfiki danego Serwisu i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Ze względu na czas przez jaki plik Cookie będzie umieszczony w Urządzeniu, pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia,

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

Ze względu na pochodzenie, pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:

a) Cookies własne: umieszczone w Serwisie bezpośrednio przez Sabina Skalny,

b) Cookies zewnętrzne: umieszczone w Serwisie przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez Sabina Skalny (np. Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg).

VitaPharm wykorzystuje Cookies m.in. w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Serwisu,

b) uwierzytelnianiu Użytkownika w Serwisie i utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c) tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,

d) pozyskiwania informacji o źródle, z którego Użytkownik trafił na stronę Serwisu (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego, Google Adwords),

e) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam i usług,

f) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Wykorzystywanie plików Cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu, jest dozwolone pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi uprzednią zgodę na takie działanie.

Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 8, za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej.

Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu (szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączenia obsługi plików Cookies są dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych).

W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. przeglądarki internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików Cookies na urządzeniach użytkowników serwisu. Użytkownik Serwisu powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian tych ustawień. W szczególności można zmienić ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną obsługę plików Cookie.

Jeżeli Użytkownik Serwisu wyraża zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików Cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez serwis plików Cookies w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. W takim przypadku Spółka będzie uprawniona do wykorzystywania plików Cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu.

Firma informuje, że wyłączenie przez Użytkownika Serwisu obsługi plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

III. Ochrona danych i bezpieczeństwo:

W przypadku gdy za pośrednictwem sklepu sklepskalny.pl - Sabina Skalny uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika, stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału III.

Sabina Skalny dba o prywatność Użytkowników - dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantujemy Użytkownikom bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są dla celów związanych z realizacją usług oferowanych w Serwisie lub organizacją akcji promocyjnych (np. konkursów, loterii) oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Dane Użytkownika są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.

Sabina Skalny oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie dane i informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane osobowe trafiają z Urządzenia do Serwisu z wykorzystaniem technologii kryptograficznych (np. protokołu Secure Sockets Layer (SSL) przy użyciu klucza szyfrującego o długości 128 bitów lub protokołu Transport Layer Security (TLS) przy użyciu klucza szyfrującego o długości 256 bitów).

W przypadku gdy Sabina Skalny świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, ich realizacja odbywa się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zgodnie z jej zastrzeżeniami dotyczącymi przesyłania informacji handlowych z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez osoby korzystające z Serwisu. Usługa realizowana jest również w oparciu o akty prawne związane ze specyfiką danej usługi.

 

I V. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Jeśli Użytkownik poweźmie wątpliwości co do autentyczności otrzymanego od Sabina Skalny maila, prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia, czy wiadomość rzeczywiście pochodzi od Sabina Skalny. Numer telefonu do kontaktu jest dostępny w Serwisie.

Proste błędy językowe w otrzymanej wiadomości, podejrzana konstrukcja zdań powinny być dla Użytkownika ostrzeżeniem.

Użytkownik w pasku adresu swojej przeglądarki zawsze powinien sprawdzać, czy adres Serwisu zaczyna się od "https://", a nie "http://" („s” oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli bezpieczne).

Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta w Serwisie (loginu i hasła). Sabina Skalny nigdy nie prosi swoich Użytkowników o podanie danych dostępowych do konta w Serwisie, więc wszelkie prośby o takie udostępnienie powinny być przez Użytkownika ignorowane.  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl